Gennemførte projekter

Renoveringsprojekter - ud over de løbende vedligeholdelsesopgaver af ejendommen:

 • Ny belægning på tagterrassen
 • Omfangsdræn i gården
 • Fundamentssikring af ejendommen 
 • Fjernelse af ildsted under gammelt bageri, reetablering/renovering af betondæk over det tidligere ildsted.
 • Ny trappe til vaskeriet.
 • Renovering af vaskeri.
 • Løbende udskiftning af faldstammer og stigrør, således at store dele i dag er reletivt nye.
 • Monteret låger ved trapper i gården.
 • Montering af rottespærrer på alle faldstammer.
 • Montering af vandtætte skrue-låg på alle mandhuller og vandspærre i alle kælderafløb.
 • Nye granittrappetrin ved gadedøre, renovering af indgangspartier.
 • Renovering trappetrin og vægge på alle fortrapper.
 • Renovering vægge på bagtrapper, samt lakering gulv.
 • Opsat postkasser.
 • Nye sikkerheds- og komfortdøre til alle lejligheder, både hoved- og køkkendøre.
 • Udskiftning af alle låse til systemlåse.
 • Skifferbeklædning på gesims ved 1. sal, gadeside.
 • Istandsættelse af flere af erhverslejemålene, ikke mindst kiosken.
 • Montering af brandmeldesystem på loft og trapper 
 • Monteret branddøre til loft og kælder.
 • Etableret cykelparkering gadeside og bygget ny cykelparkering i gården.
 • Udskiftet pumper i varmekælder.
 • Indlagt nyt, større hoved-el-kabel på Vennemindevej.
 • For ca. 10 år siden blev taget skiftet og fortovene samt parkeringområderne renoveret.
 • Nye vinduer opsat i 2018
 • Automatisk døråbner i porten
 • Altaner opsat i 2020