Netværksforeningen Vennemindenet

NETVÆRKSFORENINGEN VENNEMINDENET

Netværksforeningen Vennemindenet drives i fællesskab med andelsforeningerne A/B Bangs Minde og A/B Nygaard, begge lige på den anden side af Vennemindevej.

Tilmelding og support findes på netværksforeningens hjemmeside http://www.vennemindenet.dk. Tilmeldingsblanketten afleveres til A/B Hammerhus’ repræsentant Stig Lundegaard, Bechgaardsgade 12, 1. tv. Mailadresse: sla@vmn.dk, tel.: 40 58 12 45.