Nye vinduer

På generalforsamlingen i april 2015 blev det vedtaget, at foreningens vinduer skal udskiftes. Projektet forventes igangsat i efteråret 2016 og afsluttet før jul.

Altaner

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at få etableret altaner i ejendommen. Mange andelshavere har udtrykt interesse. Såfremt projektet godkendes af kommunen, forventer vi, at altanerne kan blive etableret før sommeren 2017.